Добре дошли в сайта на Националният център за суперкомпютърни приложения!

За НЦСП

Last Updated: Sunday, 07 August 2016

Националният център за суперкомпютърни приложения (НЦСП) улеснява и насърчава използването на съвременни методи за паралелна обработка на информацията. Най-изтъкнатите български учени в тази област от няколко университети и институти на Българската Академия на Науките участват в работни групи и извършват изследвания, разработка и поддръжка на приложения в тясно сътрудничество с екипа на НЦСП.

Специално внимание се отделя на приложенията на суперкомпютрите в изчислителната химия, в изследването на наноструктури, молекулярната и клетъчна биология, фармацията, медицина, моделирането на динамиката на флуиди, опазването на околната среда и климатичните промени, индустрията, финансите и др.

Голяма част от усилията на НЦСП са да осъществи мост между научните и научно-приложните суперкомпютърни разработки към директните приложения в индустрията и да бъде място за обсъждане и намиране на отговор на множеството въпроси свързани с развитието и приложенията на високопроизводителните компютърни архитектури и съответния софтуер за тях от една страна и приложенията при решаване на задачи от практиката.

Contact Info
©Copyright 2011-2019 НЦСП, ИИКТ- БАН | Предоставено от ИИКТ- БАН