Добре дошли в сайта на Националният център за суперкомпютърни приложения!

Предоставяне на изчислителни ресурси на БСЦ

Last Updated: Sunday, 07 August 2016

Предоставянето на достъп до ресурсите на БСЦ зависи от няколко важни фактора:

  1. Наличие на подробно и научно обосновано описание на изследователските дейности, включително, но не само, цели на изследванията (характеристики на изследваните системи, специални изисквания и др.), изследователски методи (приложения, модели, алгоритми и др.), изисквания към изчислителната среда (размер на системите, изисквания към паметта, брой на необходимите процесори, очаквано месечно количество процесорно време и др.).
  2. Способност да бъде демонстрирана скалируемост на приложението. Приложения с по-добра скалируемост ще получават по-висок приоритет.
  3. Спазване на Политиката за допустимо използване на БСЦ.


Предоставяме допълнителна информация при поискване. Моля изпращайте запитванията си на адрес bgteam_at_scc_dot_acad_dot_bg

Contact Info
©Copyright 2011-2019 НЦСП, ИИКТ- БАН | Предоставено от ИИКТ- БАН