Добре дошли в сайта на Националният център за суперкомпютърни приложения!

Проект "PRACE" - мисия, ресурси и резултати

Last Updated: Saturday, 10 September 2016

Тези няколко изречения, които са взети от официалната страница на PRACE http://www.prace-ri.eu/PRACE-in-a-few-words ще Ви дадат обща представа за целите, които са подставени пред този консорциум от 25 държави, и средствата, които са предоставени за тяхното постигане.

PRACE е основан като международна асоциация с нестопанска цел (AISBL) със седалище в Брюксел. В нея членуват представители на 25 държави – Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Сърбия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания. Те се обединиха, за да създадат пан-европейска суперкомютърна инфраструктура, осигуряваща достъп до изчислителни ресурси и услуги по управление на данни за големи научни и инженерни приложения на най - високо ниво. За повече информация относно организацията на PRACE, вижте тук.

Най- мощните комютърните системи, достъпни за членовете на PRACE, са предоставени от BSC (Испания), CINECA (Италия), GSC (Германия) и GENCI, Франция). Тези четири държави осигуриха 400 милиона евро за закупване на тези суперкомпютри с производителност над един PetaFLOPS/sec ( 1015 операции с плаваща запетая в секунда. В крак с нуждите на научната общност и техническото развитие, системите, управлявани от PRACE, са постоянно обновявани и подобрявани, за да бъдат на върха на високо производителните технологии. За да разберете повече за тези системи, отидете тук.

Партньорите по проектите PRACE получават финансиране от Европейската Комисия по PRACE Preparatory and Implementation Phase Projects (PRACE-1IP, 2010-2012, RI-261557, PRACE-2IP, 2011-2013, RI-283493, PRACE-3IP, 2012-2014, RI-312763) в общ размер 67 милиона евро, допълнени от бюджета на консорциума в размер над 43 милиона евро. Цялата информация за проектите PRACE е публикувана тук.

В презентацията „PRACE - Supercomputers, Software and Applications”, подготвена от проф. Стоян Марков Вие ще намерите:
- описание на най-мощните суперкомпютри клас Tier 0, които вече са въведени в експлоатация в страни –членки на PRACE – JUQUEEN, HERMIT, SuperMUC Petascale System, CURIE, FERMI, MareNostrum.
- описание на инсталирания приложен софтуер на българския суперкомпютър Blue Gene/P - GROMACS 6, NAND 2.9, LAMMPS 2012, CPMD 3.15, CP2K 2.4, NWChem 6.1, Quantum Espresso, DL-POLY4, GAMESS 2013, DALTON, DOCK6.4, Rosetta 3, SPECFEM3D, Code Saturne 3.0, Aster, OpenFOAM, ELMER
- много примери за резултатите от суперкомпютърни приложения, извършени от участниците в проектите PRACE 1IP и PRACE 2IP, в областта на:

 • молекулярно моделиране;
 • проектиране на лекарства с мишени алфа рецептора на гама – интереферона, каспаза3, G протеин свързани рецептори, рецептора на фактора на растежа (РФР), рибозомата на E. Coli;
 • медицина - идентификация на консервативните участъци в генома на грипните и други вируси, свързване на антитела с РФР, прогноза на развитието на мозъчните аневризми;
 • кратко описание Human Brain Project;
 • моделиране с използването на компютърна флуидна динамика на обтичането на крила, шасита, тела на самолети и витла на хеликоптери;
 • хидро динамично моделиране на кила и други части от кораби;
 • моделиране на водни турбини;
 • моделиране на хидродинамиката и топло отнемането от активната зона на водно-водни реактори с мощност над 1GW и реактори на бързи неутрони с охлаждаща среда олово – бисмут;
 • Преки методи за моделиране на горене с големи вихри в газова смес и разпространение на фронта на пламъка в реактивни двигатели;
 • управление на рискови ситуации и минимизация на риска, моделиране на наводнения и земетресения;
 • резултати от симулацията на развитието на вселената малко след големия взрив и разпределение на черната материя в нея.

Презентацията на проф. Марков „PRACE - Supercomputers, Software and Applications" ще намерите тук.

Contact Info
©Copyright 2011-2019 НЦСП, ИИКТ- БАН | Предоставено от ИИКТ- БАН