Добре дошли в сайта на Националният център за суперкомпютърни приложения!

Библиотеки и суперкомпютърни приложения

Last Updated: Monday, 05 September 2016

Описание на библиотека: "Суперкомпютрите в науката, високите технологии и практиката"

В библиотеката са включени учебни курсове по:

 • В библиотеката са включени учебни курсове по:
 • Въведение в био информатиката;
 • Молекулярна динамика;
 • Квантова механика с приложение в молекулярната динамика (CPMD, CP 2 K, Quantum Espresso);
 • Квантова механика и молекулярна механика (NWChem)
 • Ab initio молекулярна механика;
 • Молекулярна динамика за моделиране на материалите на атомно ниво, включително на нано структурaта на метални сплави (NAMD, LAMMPS, DL_POLY, Materials Science ReaxFF Force Fields);
 • Структурна био информатика;
 • Предсказване на 3D структурата на протеините (Rosetta 3, CASP 7 и други методи и алгоритми);
 • Лекции по виртуален скрининг и структурно базирано проектиране на лекарства;
 • In silico проектиране на лекарства ;Изчисляване на свободната енергия и на енергията на свързване.
 • Динамиката на микро флуидни течения
 • Числено моделиране на динамика на флуиди (OpenFOAM, MIRANDA на LLNL, Direct Numerical Simulation на Sandia и Large Eddy Simulations Code)
 • Динамика на флуидите, оптимизация на топлопренасянето, топлобмена и охлаждането в енергийните котли и ядрени реактори, моделиране нас процеса на изгаряне на прахообразно горивото ( турбулентни потоци) в котлите на топлоцентралите, проектиране на детайли и възли на машини за енергетиката ( пакети програми Saturne, Syrthes, Neptune и Salome на Électricité de France, MIRANDA на LLNL и Direct Numerical Simulation на Sandia);
 • Моделиране на разпространението на сеизмични вълни, тяхното въздействие върху различни обекти и оценка на сеизмичния риск ( описание на пакетите програми SPECFEM3D на Caltech (USA) и l’Université de Pau (France), Seissol на Ludwig-Maximilians-University, Munich и Mka3D на Commissariat à l’Energie Atomique и публикации за резултатите от използването им )

В библиотеката ще намерите много статии, в които са публикувани конкретни резултати от използването на суперкомпютрите в различни области на науката и практиката.

На структурата, архитектурата и организацията на различни модели суперкомпютри и на комуникационните мрежи за връзка между десетки и стотици хиляди процесори са посветени разделите "Supercomputer and Supercomputing" и "Future Exascale Computing". Публикации, свързани с "Human Brain Project" са събрани в раздел "Neuro Computer".

Проф.д.т.н. Стоян Марков 

Към библиотеката >>

Contact Info
©Copyright 2011-2019 НЦСП, ИИКТ- БАН | Предоставено от ИИКТ- БАН